AOC-W33

במלאי
|
קטגוריות: , | תגית:

תיאור

ציפוי AR פס רחב ל-IR והתחום הנראה

ציפוי AR פס רחב דיאלקטריי זה מיועד בכדי להפחית החזרה בטווח רחב של אורכי גל (430-900 נ”מ) ובחומרי גלם בעלי מקדם שבירה של 1.51-1.55.

ניתן להרחיב את הציפוי למגוון חומרי גלם בעלי מקדמי שבירה גבוהים יותר בטווח של 400-2000 נ”מ.

תכונות הציפוי (לחומרים עם מקדם שבירה של 1.51-1.55):

  • החזרה ממוצעת: פחות מ0.8% למשטח בטווח של 450-900 נ”מ
  • החזרה מקסימלית: פחות מ1.0% למשטח בטווח של 450-880 נ”מ
  • העברה ממוצעת (למשטח): יותר מ99.0% בטווח של 450-900 נ”מ

תנאי סביבה:

הציפוי עומד בדרישות העמידות של MIL-C-48497

ייעוץ בוואטסאפ