AOC-M38

במלאי
|

תיאור

ציפוי כסף למשטח קדמי

לציפוי כסף מוגן יש את רמת ההחזרה הגבוהה ביותר מכל ציפויי המתכות בספקטרום הנראה והאינפרה-אדום-קרוב. כיוון שכסף הוא מאוד רגיש לכוחות סביבתיים ובכדי למנוע פגיעות בציפוי הכסף א. אופטיקל קומפוננטס מגינה על המשטח על ידי ציפויי רב-שכבתי. הציפוי מתאים למגוון רחב של חומרים אופטיים כגון זכוכית וחומרים רגישים לחום.

תכונות הציפוי (בפגיעה רגילה):

  • החזרה ממוצעת גדולה מ95% בטווח של 450-900 נ”מ.
  • החזרה ב1.064 מיקרונים גדולה מ96%.
  • החזרה ממוצעת בטווח של 3-5 מיקרונים גדולה מ93%.
  • החזרה ממוצעת בטווח של 8-12 מיקרונים גדולה מ96%.
  • סף הרס בציפוי AOC-M38 על זכוכית BK7 גדול יותר מ50MW/sq.cm – ללייזר פולסים 1064 נ”מ.

תנאי סביבה:

הציפוי עומד בדרישות העמידות אשר מוגדרות ב- MIL-PRF-13830B

קרא עוד: רכיבים אופטיים צבאייםאופטיקה רפואית

ייעוץ בוואטסאפ