AOC-M21

במלאי
|

תיאור

ציפוי אלומיניום מוגן למשטח קדמי

המשטח מוגן בשכבה עליונה של Si(סיליקון) בכדי להתאים את ציפוי האלומיניום לשימושים תעשייתיים וצבאיים. ציפוי זה מתאים למגוון של חומרים אופטיים כגון זכוכית, וחומרים רגישים לחום.

תכונות הציפוי:

החזרה ממוצעת: טובה מ90% בטווח של 300-700 נ”מ וב1000 נ”מ עד אינפרה-אדום-רחוק (FIR) ובזווית פגיעה רגילות עד 45 מעלות.

תנאי סביבה:

הציפוי עומד בדרישות העמידות על פי MIL-PRF-13830B.

ייעוץ בוואטסאפ